Skip to the content

Maes Parcio’r Harbwr

Unig gyfleuster maes parcio Saundersfoot sy’n cael ei fonitro ac sydd â rhywun yno trwy’r dydd ar gyfer ymwelwyr dydd, morwyr a gwahoddedigion sy’n sefyll dros nos fel ei gilydd . . . dim ond ychydig droedfeddi o’r traeth, yr harbwr a’n toiledau cyhoeddus sy’n cael eu cynnal a’u cadw.

Parcio cerbydau, faniau a chartreficerbyd... yn union fan hyn wrth ymyl yr harbwr.

Mae maes parcio’r harbwr wedi’i leoli yn union ar du blaen y traeth mewn llecyn delfrydol ar gyfer cychwyn eich antur, p’un a ydych am fwynhau diwrnod ar y traeth neu am siopa yn y pentref neu sefyll yn yr ardal am ychydig ddiwrnodau.

Mae maes parcio’r harbwr ar agor 24 awr y dydd, gydol y flwyddyn, ynghyd â staff wrth law yn ystod oriau golau ddydd i gynnig help a chymorth.

Mae cyfleuster talu a dangos (angen arian mân) y maes parcio yn cynnig taliadau am awr a theirawr neu ‘trwy’r dydd’ . . . yn ogystal â 24 awr, 48 awr a hawlenni wythnos.

Mae llawer o ymwelwyr yn defnyddio ein cyfleusterau parcio er mwyn mynd i gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Penfro sy’n rhan allweddol o’r 870 milltir ysblennydd o Lwybr Arfordir Cymru.

Cliciwch fan hyn i wybod beth yw’r taliadau parcio.

 

Saundersfoot Harbour Facilities

The Saundersfoot Harbour Car Park

The Harbour Car Park

The only monitored and manned car parking facility with maintained public toilets for day visitors, mariners and stay over guests alike. Situated directly on the beach frontage, the Harbour car park is an ideal location to start your adventure.

Saundersfoot Harbour General Information

General Information

Saundersfoot Harbour welcomes visitors at any time of the year and while berths and moorings are important, we also know that facilities and services are critical to a good day on the harbour. 

Kayaks & Canoes and Saundersfoot Harbour

Kayaks & Canoes

We have great facilities at Saundersfoot Harbour for any keen canoeists or kayakers.

Gennych chi gwestiwn?

Bydd ein tîm cyfeillgar yn Harbwr Saundersfoot yn cysylltu â chi gynted â phosib i ddelio ag unrhyw ymholiadau o'ch eiddo am y datblygiad newydd neu gyfleusterau'r harbwr.