Skip to the content

Canŵio a Chaiaco

Mae caiaco yn ei holl ffurfiau’n mwynhau ymchwydd mewn poblogrwydd ar draws y wlad, ac yn Sir Benfro ac oddi amgylch yr un modd, ac un prif reswm am hynny yw’r ffaith nad ydyn nhw mor ddrud â chychod, a hyd yn oed ar eich pen eich hun ma nhw’n hwyl.

Mae pysgota caiac yn hynod o boblogaidd yn yr ardal ac oddi amgylch, a hynny oherwydd y modd lladradaidd y gellir dod ar draws pysgod hawdd eu trywanu fel draenogiaid y môr a lledod. Mae pysgota caiac wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar oherwydd ei apêl eang fel dull iachus o drafaelu a’r ffaith ei fod yn amgylcheddol gyfeillgar, yn ogystal â’i gost cymharol isel o gymharu â chychod gyda pheiriannau.

Heblaw am wneud pilates ac erobig mae’n un o’r dulliau gorau o ymarfer corff.

Yn Harbwr Saundersfoot rydym yn cynnig raciau ar gyfer canŵs a chaiacau am y prisiau canlynol:

1af Ebrill – 30ain Medi (Sengl) £81.00

1af Ebrill – 30ain Medi (Dwbl) £92.00

1af Hyd – 31ain Mawrth (Sengl) £43.00

1af Hyd – 31ain  Mawrth (Dwbl) £49.00

Wythnosol £10.00  Cliciwch fan hyn i gysylltu neu ffoniwch swyddfa’r Harbwr ar 01834 812094 i holi am yr argaeledd diweddaraf neu i archebu.

 

 

Saundersfoot Harbour Facilities

The Saundersfoot Harbour Car Park

The Harbour Car Park

The only monitored and manned car parking facility with maintained public toilets for day visitors, mariners and stay over guests alike. Situated directly on the beach frontage, the Harbour car park is an ideal location to start your adventure.

Saundersfoot Harbour General Information

General Information

Saundersfoot Harbour welcomes visitors at any time of the year and while berths and moorings are important, we also know that facilities and services are critical to a good day on the harbour. 

Kayaks & Canoes and Saundersfoot Harbour

Kayaks & Canoes

We have great facilities at Saundersfoot Harbour for any keen canoeists or kayakers.

Gennych chi gwestiwn?

Bydd ein tîm cyfeillgar yn Harbwr Saundersfoot yn cysylltu â chi gynted â phosib i ddelio ag unrhyw ymholiadau o'ch eiddo am y datblygiad newydd neu gyfleusterau'r harbwr.