Skip to the content

Storio Cwch

Storio Cwch Diogel yn Harbwr Saundersfoot, Sir Benfro –  yr hwylustod eithaf ar gyfer morwyr gyda storio haf a gaeaf yn Harbwr Saundersfoot. Mae ein tîm harbwr bob amser wrth law i gynghori; ffoniwch 01834 812094.

Mae’r harbwr yn gweithredu cyfleuster gydol y flwyddyn i storio cychod, sydd yn hynod o gyfleus i gleientiaid sy’n brin o le storio ar gyfer eu cychod gartref neu sydd angen y diogelwch ychwanegol a ddarparir gan yr harbwr.

Ar hyn o bryd mae gennym storio cychod ar gael ar gyfer cyfnodau haf a gaeaf, yn  cynnwys treilers, badau tendio, caiacau neu ganŵod. Mae’r harbwr hefyd yn cynnig gwasanaeth ar sail rhent wythnosol sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd ar eu gwyliau.

Gall tîm yr harbwr, pan fyddan nhw ar gael, gynorthwyo i lansio cwch a thynnu i mewn o fewn yr oriau gweithredu rhwng 09:30 - 16:30, am £35 (nad yw’n cynnwys hawlen llithrfa).

SAUNDERSFOOT HARBOUR

Moorings & Boat Storage Facilities

Winter Storage & Lift

Winter Storage & Lift

Your vessel can be collected from its mooring within Saundersfoot Harbour and brought to the Harbour beach by our team during the winter lifting operation if required.

Slipway & Launching at Saundersfoot Harbour

Slipway & Launching

We offer, arguably, one of the best launching facility in Pembrokeshire. An easily accessible, inexpensive, launching facility in glorious Pembrokeshire at Saundersfoot Harbour. 

Boat Storage Saundersfoot Harbour

Boat Storage

Enjoy the ultimate convenience for sailors with summer and winter boat storage at Saundersfoot Harbour. Our Harbour management team are always on hand to advise.

Dry Boat Racking at Saundersfoot Harbour

Dry Boat Racking

The benefit of our Dry Boat Racking System is that your boat can be launched and recovered by the harbour team reducing the complexities of owning a boat and creating a far more enjoyable experience for the entire family.

Gennych chi gwestiwn?

Bydd ein tîm cyfeillgar yn Harbwr Saundersfoot yn cysylltu â chi gynted â phosib i ddelio ag unrhyw ymholiadau o'ch eiddo am y datblygiad newydd neu gyfleusterau'r harbwr.