Skip to the content

Llithrfa a Lansio

Cyfleuster lansio hawdd ei gyrraedd, nad yw’n ddrud, yn Sir Benfro odidog yn Harbwr Saundersfoot. Am gymorth ac i archebu, cysylltwch â’n tîm harbwr ar 07791764773

Rydym yn cynnig, yr hyn y gellir dadlau, yw un o’r cyfleusterau lansio gorau yn Sir Benfro gan fod prif lithrfa’r harbwr yn gallu lansio amryfal fadau'r un pryd ... gyda pharcio ar y safle ar gyfer cerbyd a threiler, ynghyd â chyfleusterau golchi’r cwch. Mae’r cwbl wedi’u lleoli’n hwylus ar hyd pen blaen traeth Saundersfoot gyda’i dafarndai bwyta a siopau.

Mae’r llithrfa’n gweithredu am ddwy awr a hanner bob ochr i’r llanw ac yn costio dim ond £12 am hawlen lansio dyddiol ... sydd hefyd yn cynnwys pris storio’r treiler.

Mae llithrfa Harbwr Saundersfoot yn addas ar gyfer pob mathau o gychod o dreilers morwyr, cychod undydd neu ribiau mawr hyd at ddingis a chaiacau.

Er mwyn diogelwch disgwylir i bob morwr sydd am lansiad dyddiol i ddangos polisi yswiriant cwch dilys ac i fod yn hŷn na 18 oed.

Cliciwch isod i weld ein ffioedd a'n taliadau

SAUNDERSFOOT HARBOUR

Moorings & Boat Storage Facilities

Winter Storage & Lift

Winter Storage & Lift

Your vessel can be collected from its mooring within Saundersfoot Harbour and brought to the Harbour beach by our team during the winter lifting operation if required.

Slipway & Launching at Saundersfoot Harbour

Slipway & Launching

We offer, arguably, one of the best launching facility in Pembrokeshire. An easily accessible, inexpensive, launching facility in glorious Pembrokeshire at Saundersfoot Harbour. 

Boat Storage Saundersfoot Harbour

Boat Storage

Enjoy the ultimate convenience for sailors with summer and winter boat storage at Saundersfoot Harbour. Our Harbour management team are always on hand to advise.

Dry Boat Racking at Saundersfoot Harbour

Dry Boat Racking

The benefit of our Dry Boat Racking System is that your boat can be launched and recovered by the harbour team reducing the complexities of owning a boat and creating a far more enjoyable experience for the entire family.

Gennych chi gwestiwn?

Bydd ein tîm cyfeillgar yn Harbwr Saundersfoot yn cysylltu â chi gynted â phosib i ddelio ag unrhyw ymholiadau o'ch eiddo am y datblygiad newydd neu gyfleusterau'r harbwr.