Skip to the content

Teclyn Codi Cwch a’i Dynnu Mewn.

Bydd gweithredu codi cychod yn yr harbwr yn dechrau ar Ebrill 2 2019. Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth am ddyddiadau tynnu i mewn 2019.

Gellir casglu eich cwch o’i angorfa oddi fewn i Harbwr Saundersfoot a’i gludo i draeth yr harbwr gan dîm yr harbwr os dymunwch ond bydd ardoll ychwanegol yn cael ei godi am wneud hynny.

Byddwch yn ymwybodol bod yr holl brisiau a nodir isod yn cynnwys TAW @20%, ac y bydd ardoll ychwanegol o  25% yn cael ei godi am bob dim a wneir y tu hwnt i’r dyddiadau uchod yn ystod 2019.

Gall dyddiadau newid yn dibynnu ar gyflwr y tywydd, bydd dyddiad arall yn cael ei drefnu pe digwydd hyn.  

Taliadau: - (mae’r prisiau a ddyfynnir ar gyfer gweithredu unffordd ac yn cynnwys TAW @20%)

  • Teclyn codi cwch: - £3.18 fesul troedfedd hyd cyfan (fesul symudiad)

*Gwasanaethau ychwanegol a gynigir

*Cludo’r cwch at yr angorfa (Harbwr Saundersfoot yn unig): - 30tr a llai £70/ dros 30tr £90

Cysylltwch â’r Harbwrfeistr i drefnu codi eich cwch nôl i’r harbwr:

Ffoniwch: 01834 812094 est 1

Ebost: harbourmaster@saundersfootharbour.co.uk

SAUNDERSFOOT HARBOUR

Moorings & Boat Storage Facilities

Winter Storage & Lift

Winter Storage & Lift

Your vessel can be collected from its mooring within Saundersfoot Harbour and brought to the Harbour beach by our team during the winter lifting operation if required.

Slipway & Launching at Saundersfoot Harbour

Slipway & Launching

We offer, arguably, one of the best launching facility in Pembrokeshire. An easily accessible, inexpensive, launching facility in glorious Pembrokeshire at Saundersfoot Harbour. 

Boat Storage Saundersfoot Harbour

Boat Storage

Enjoy the ultimate convenience for sailors with summer and winter boat storage at Saundersfoot Harbour. Our Harbour management team are always on hand to advise.

Dry Boat Racking at Saundersfoot Harbour

Dry Boat Racking

The benefit of our Dry Boat Racking System is that your boat can be launched and recovered by the harbour team reducing the complexities of owning a boat and creating a far more enjoyable experience for the entire family.

Gennych chi gwestiwn?

Bydd ein tîm cyfeillgar yn Harbwr Saundersfoot yn cysylltu â chi gynted â phosib i ddelio ag unrhyw ymholiadau o'ch eiddo am y datblygiad newydd neu gyfleusterau'r harbwr.