SAUNDERSFOOT HARBOUR

 

                    Commercial Manager

Salary on request

Role: Permanent, full time 

 

The Saundersfoot Harbour Board of Commissioners and their Executive team have led a substantial investment strategy to develop the existing harbour facilities into the Wales International Coastal Centre. We now require a senior member of staff to join our skilled team. The ideal candidate would be able to demonstrate experience and success in one or more of the following areas

 • A multidisciplinary background with strong commercial, audit, and communication skills
 • Evidence of successful business development results
 • Managing commercial premises/commercial sales
 • Developing new market opportunities /online resources/ social media
 • Successful collaborative working across the public, private and community sectors
 • Experience in public exhibition/interpretation public information portals /tourist information and event programs

 

Click for full details , application form and organisation chart for this post or

contact e mail: -  info@saundersfootharbour.co.uk

 

Closing date:  Fri 9th February 2018

 

 

 

 

               HARBWR SAUNDERSFOOT 

 

     Rheolwr Masnach

Cyflog ar gais

Rôl: Parhaol, llawn amser

 

Mae Bwrdd Comisiynwyr Harbwr Saundersfoot a’u tîm Gweithredol wedi arwain strategaeth buddsoddi sylweddol i ddatblygu cyfleusterau presennol yr harbwr yn Ganolfan Arfordirol Rhyngwladol Cymru. Mae arnom nawr angen uwch aelod staff i ymuno â’n tîm o bobl medrus. Byddai’r ymgeisydd delfrydol yn medru dangos fod ganddo brofiad a’i fod wedi llwyddo yn un neu fwy o’r meysydd canlynol

 • Cefndir amlddisgyblaethol ynghyd â sgiliau cyfathrebu, archwilio a masnachol cryf
 • Tystiolaeth o ganlyniadau datblygu busnes llwyddiannus
 • Rheoli eiddo masnachol/gwerthu masnachol
 • Datblygu cyfleoedd marchnata newydd /adnoddau ar-lein/ cyfryngau cymdeithasol
 • Gweithio llwyddiannus ar y cyd ar draws y meysydd cymunedol, preifat a chyhoeddus
 • Profiad o arddangosfeydd cyhoeddus/pyrth gwybodaeth cyhoeddus dehongliadol/gwybodaeth ymwelwyr a rhaglenni achlysuron

 

Cliciwch yma am fanylion llawn, ffurflen gais a siart sefydliad neu

  neu cysylltwch  e bost: -  info@saundersfootharbour.co.uk

 

Dyddiad cau:  Gwener 9fed Chwefror 2018